Také na kotník
Kód: 1022/1 S 1022/1 S10 1022/1 S2 1022/1 S11 1022/1 S3 1022/1 S12 1022/1 S4 1022/1 S13 1022/1 S5 1022/1 S14 1022/1 S6 1022/1 S15 1022/1 S7 1022/1 S16 1022/1 S8 1022/1 S17 1022/1 S9 1022/1 S18 1022/2 C 1022/2 C10 1022/2 C2 1022/2 C11 1022/2 C3 1022/2 C12 1022/2 C4 1022/2 C13 1022/2 C5 1022/2 C14 1022/2 C6 1022/2 C15 1022/2 C7 1022/2 C16 1022/2 C8 1022/2 C17 1022/2 C9 1022/2 C18 1022/3 C 1022/3 C10 1022/3 C2 1022/3 C11 1022/3 C3 1022/3 C12 1022/3 C4 1022/3 C13 1022/3 C5 1022/3 C14 1022/3 C6 1022/3 C15 1022/3 C7 1022/3 C16 1022/3 C8 1022/3 C17 1022/3 C9 1022/3 C18 1022/4 K 1022/4 K10 1022/4 K2 1022/4 K11 1022/4 K3 1022/4 K12 1022/4 K4 1022/4 K13 1022/4 K5 1022/4 K14 1022/4 K6 1022/4 K15 1022/4 K7 1022/4 K16 1022/4 K8 1022/4 K17 1022/4 K9 1022/4 K18 1022/6 T 1022/6 T10 1022/6 T2 1022/6 T11 1022/6 T3 1022/6 T12 1022/6 T4 1022/6 T13 1022/6 T5 1022/6 T14 1022/6 T6 1022/6 T15 1022/6 T7 1022/6 T16 1022/6 T8 1022/6 T17 1022/6 T9 1022/6 T18 1022/7 T 1022/7 T10 1022/7 T2 1022/7 T11 1022/7 T3 1022/7 T12 1022/7 T4 1022/7 T13 1022/7 T5 1022/7 T14 1022/7 T15 1022/7 T7 1022/7 T16 1022/7 T8 1022/7 T17 1022/7 T9 1022/7 T18 1022/8 S 1022/8 S35 1022/8 S2 1022/8 S48 1022/8 S3 1022/8 S61 1022/8 S4 1022/8 S74 1022/8 S5 1022/8 S87 1022/8 S6 1022/8 S100 1022/8 S7 1022/8 S113 1022/8 S9 1022/8 S126 1022/8 S22 1022/8 S139 1022/10 1022/8 S36 1022/30 1022/8 S49 1022/42 1022/8 S62 1022/54 1022/8 S75 1022/66 1022/8 S88 1022/78 1022/8 S101 1022/90 1022/8 S114 1022/8 S10 1022/8 S127 1022/8 S23 1022/8 S140 1022/12 1022/8 S37 1022/31 1022/8 S50 1022/43 1022/8 S63 1022/55 1022/8 S76 1022/67 1022/8 S89 1022/79 1022/8 S102 1022/91 1022/8 S115 1022/8 S11 1022/8 S128 1022/8 S24 1022/8 S141 1022/14 1022/8 S38 1022/32 1022/8 S51 1022/44 1022/8 S64 1022/56 1022/8 S77 1022/68 1022/8 S90 1022/80 1022/8 S103 1022/92 1022/8 S116 1022/8 S12 1022/8 S129 1022/8 S25 1022/8 S142 1022/15 1022/8 S39 1022/33 1022/8 S52 1022/45 1022/8 S65 1022/57 1022/8 S78 1022/69 1022/8 S91 1022/81 1022/8 S104 1022/93 1022/8 S117 1022/8 S13 1022/8 S130 1022/8 S26 1022/8 S143 1022/19 1022/8 S40 1022/34 1022/8 S53 1022/46 1022/8 S66 1022/58 1022/8 S79 1022/70 1022/8 S92 1022/82 1022/8 S105 1022/94 1022/8 S118 1022/8 S14 1022/8 S131 1022/8 S27 1022/8 S144 1022/20 1022/8 S41 1022/35 1022/8 S54 1022/47 1022/8 S67 1022/59 1022/8 S80 1022/71 1022/8 S93 1022/83 1022/8 S106 1022/95 1022/8 S119 1022/8 S15 1022/8 S132 1022/8 S28 1022/8 S145 1022/21 1022/8 S42 1022/36 1022/8 S55 1022/48 1022/8 S68 1022/60 1022/8 S81 1022/72 1022/8 S94 1022/84 1022/8 S107 1022/96 1022/8 S120 1022/8 S16 1022/8 S133 1022/8 S29 1022/8 S146 1022/23 1022/8 S43 1022/37 1022/8 S56 1022/49 1022/8 S69 1022/61 1022/8 S82 1022/73 1022/8 S95 1022/85 1022/8 S108 1022/97 1022/8 S121 1022/8 S17 1022/8 S134 1022/8 S30 1022/8 S147 1022/25 1022/8 S44 1022/38 1022/8 S57 1022/50 1022/8 S70 1022/62 1022/8 S83 1022/74 1022/8 S96 1022/86 1022/8 S109 1022/98 1022/8 S122 1022/8 S18 1022/8 S135 1022/8 S31 1022/8 S148 1022/27 1022/8 S45 1022/39 1022/8 S58 1022/51 1022/8 S71 1022/63 1022/8 S84 1022/75 1022/8 S97 1022/87 1022/8 S110 1022/99 1022/8 S123 1022/8 S19 1022/8 S136 1022/8 S32 1022/8 S149 1022/28 1022/8 S46 1022/40 1022/8 S59 1022/52 1022/8 S72 1022/64 1022/8 S85 1022/76 1022/8 S98 1022/88 1022/8 S111 1022/100 1022/8 S124 1022/8 S20 1022/8 S137 1022/8 S33 1022/8 S150 1022/29 1022/8 S47 1022/41 1022/8 S60 1022/53 1022/8 S73 1022/65 1022/8 S86 1022/77 1022/8 S99 1022/89 1022/8 S112 1022/8 S8 1022/8 S125 1022/8 S21 1022/8 S138 1022/8 S34 1022/8 S151 Zvolte variantu | Značka: Bijoux Paradis

Náramek s puntíky drhaný macramé STŘÍBRO Ag 925/1000

379 Kč
Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Odeslání do 4 pr. dnů - komponenty skladem Zvolte variantu
Barva
Velikost
Kartička
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Puntíkatá harmonie... Náramky, vytvořené prastarou technikou macramé, neboli česky drháním, mají svůj jedinečný pletený rukopis. Tento je navíc doplněn drobnými kuličkami ze stříbra Ag 925/1000.

Kategorie: ŠPERKY
Materiál: nylonová šňůrka, stříbro, Ag 925/1000
Barva: dle Vašeho přání - vybírejte ze vzorníku
Motiv: vplétání, kuličky, puntíky, tečky

Tomuto náramku vévodí pravidelně vpletené korálky ze stříbra Ag 925/1000.

Nylonová šňůrka je velmi pevná, nepruží a umožňuje tak hladké a přesné macramé pletení. Co mě na nylonových šňůrkách baví nejvíc je jejich nepřeberná paleta barev. Mezi fotkami najdete i VZORNÍK mých srdcových barev, mezi kterými si favorita určitě vyberete i Vy, stačí pak zvolit barvu z roletky při vkládání do košíku.

Při stálém nošení může barva šňůrky vlivem působení vody či potu po určité době ztrácet na intenzitě.

Díky stahovacímu zapínání je rozměrově velmi variabilní, avšak pro Vaši větší jistotu, že padne, jak má, vybírejte z roletky tu ideální velikost. :)

Náramek nikde netlačí, je ultralehoučký a pár chvil po nasazení z něj bude Vaše druhá kůže

K náramku dostanete půvabnou kartičku z luxusního vysokogramážního papíru s mou vlastnoruční handletteringovou malůvkou či nápisem, který může být i na Vaše přání - roletka a poznámka na konci objednávky je Vaše volné pole působnosti. :)

Dočetli jste až sem? Tak to už je třeba ruka v rukávě. :)